Ett av marknadens bästa filter, 100% större yta än ett "vanligt" filter. 
Bättre filtrering och klarar längre körtid utan att bli igensätt och/eller släppa igenom skit.
Filtren stoppar även vatten betydligt bättre än ett vanligt filter tillsammans med Funnelwebs luftfilterolja.